Bendrosios pardavimo, pristatymo
ir skundų nagrinėjimo sąlygos

UŽSAKYMAI  
 1. Užsakymai teikiami naudojant Elektroninius duomenų mainus (EDI), e.Norgips platformą, vadovaujantis jos taisyklėmis, arba raštu, įskaitant el. susirašinėjimą.
 2. Užsakymo priėmimui įvykdyti reikalingas NORGIPS patvirtinimas, atsiųstas elektroniniu ryšiu arba per EDI bei e.Norgips platformas. NORGIPS nepatvirtinus užsakymo, užsakymas laikomas įvykdytu, kai prekės perduodamos Pirkėjui arba jo atstovui (pvz., vežėjui).
 3. Užsakymo dydis. Vidutinį pristatymo dydį sudaro apie 23 (dvidešimt trys) tonos gipso kartono plokščių. Galimas mišraus krovinio (pvz., dalis plokščių ir dalis priedų) pristatymas, prieš tai iš anksto susitarus.
 4. Specialieji užsakymai. Galimas prekių pristatymas Pirkėjui specialiomis NORGIPS ir Pirkėjo sutartomis sąlygomis.
  • Iškrovimas, kuriam bus reikalingas kranas.
  • Iškrovimas „just in time“ (tiksliai nurodytas laikas iškrovimo vietoje).
  • Iškrovimas daugiau nei vienoje Pirkėjo nurodytoje vietoje.
TRANSPORTAS

Prekės pristatomos NORGIPS transportu ir jo sąskaita. Specialių užsakymų atveju (pvz., iškrovimas naudojant NORGIPS įrangą), Pirkėjas informuojamas apie papildomas išlaidas. Prekes gali būti leidžiama atsiimti savo transportu, suderinus su NORGIPS datą, užsakymo dydį, transporto priemonės rūšį ir kainą. Atsiimant nuosavu transportu taikoma „ex-works“ formulė, o tai reiškia, kad praradimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui, atsiėmus gaminius iš NORGIPS sandėlio.

 
PRISTATYMAS

Norgips įsipareigoja prekes pristatyti laiku į Pirkėjo nurodytą vietą, esančią Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jis turėtų nedelsdamas pranešti Pirkėjui apie bet kokį vėlavimą, atsiradusį dėl įvykių, kurių jis negalėjo numatyti. Tokie įvykiai apima force majeure (įskaitant gamybos sutrikimus, potvynį, gaisrą ir kt.) ir nenuspėjamus atsitiktinius nelaimingus atsitikimus (pvz., automobilio avariją).

 
IŠKROVIMAS 

Pirkėjas įsipareigoja iškrauti prekes pristatymo vietoje naudodamas tam skirtą įrangą (krautuvą) ir elgtis ypač atsargiai. Iškrovimo su NORGIPS įranga atveju - specialusis užsakymas - prekių sugadinimo rizika iškrovimo metu tenka NORGIPS. Pirkėjas privalo laiku iškrauti prekes, neuždelsdamas be pagrindo ir, jei tai vėluojama dėl Pirkėjo kaltės, padengti dokumentais pagrįstas papildomas išlaidas.

 
SANDĖLIAVIMAS  

Pirkėjas įsipareigoja pagal Prekybinio bendradarbiavimo sutartį įsigytas prekes sandėliuoti ant padėklų ir po stogu bei naudoti pagal NORGIPS dokumentus ir rekomendacijas, kurias galima rasti adresu: http://www.norgips.lt/. Už tinkamą sandėliavimą atsako tik Pirkėjas.

 
REKLAMACIJA  

Bet kokie nusiskundimai dėl prekių kokybės turi būti pateikiami specialioje formoje, kurią turi pasirašyti Pirkėjo ir NORGIPS atstovai. Esant rimtesnėms išlygoms dėl prekių kokybės, reikia papildomų fotografinių dokumentų ir gaminių pavyzdžių. Skundų teikimo terminai nurodyti „Prekybinio bendradarbiavimo sutartyje“. Prireikus atlikti specializuotus tyrimus ar ekspertizę, skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas papildomu terminu, bet ne ilgiau kaip 30 dienų.

 
Reklamacijos forma


NORGIPS pasilieka teisę nepriimti skundo, jei skunde nurodytos prekės buvo neteisingai sandėliuojamos arba buvo naudojamos ne pagal paskirtį arba NORGIPS rekomendacijas ir instrukcijas, kurias galima rasti tinklalapyje: www.norgips.lt/.

NORGIPS prisiima atsakomybę už gaminių kokybę, jei prekės buvo sumontuotos ar naudojamos pagal Norgips rekomendacijas ir instrukcijas, ir jei tuos veiksmus atliko pats Pirkėjas arba pavedė tai atlikti tretiesiems asmenims, už kuriuos jis atsako, arba, jei tuos veiksmus atliko galutinis prekių pirkėjas. Ši atsakomybė netaikoma šiais atvejais:

 1. Nustačius trečiųjų asmenų darbo ir projektavimo klaidų;
 2. Pirkėjo, trečiųjų asmenų ar galutinio pirkėjo gaminio naudojimas nesilaikant jo techninių parametrų ir funkcinių savybių, bei NORGIPS gaminių naudojimo instrukcijos;
 3. Pirkėjui arba galutiniam prekių pirkėjui atlikus neleistinus gaminio konstrukcijos keitimus.

Civilinio kodekso numatyta tvarka NORGIPS įsipareigoja atlyginti Pirkėjui išlaidas, kurias jis patirs, galutiniam prekių pirkėjui pasinaudojus garantijos teisėmis, kai prekės turėjo fizinių trūkumų, t. y. parduotos prekės neturėjo savybių, kurias privalėjo turėti pagal jų paskirtį arba pagal viešai pateiktas garantijas.

Minėta atsakomybė taikoma ir tais atvejais, kai NORGIPS, žinodamas apie parduotą nekokybišką prekę, neinformavo apie tai Pirkėjo arba parengė netinkamą gaminio naudojimo instrukciją ir ją pridėjo prie parduotos prekės, o galutinis pirkėjas prekę įrengė ir naudojo pagal tą instrukciją.


2021 m. sausio 1 d.

Dokumentų aplankas
Dokumentų aplankas
close

Dokumentų aplankas – tai vieta, kur galite saugoti pasirinktus atsisiuntimus ir medžiagų sąnaudų skaičiavimus.

Bet kurioje dokumento ar skaičiuoklės vietoje spustelėkite "Į APLANKĄ"

Dokumentų aplankas Jums padės lengvai paruošti visus Jūsų statybai reikalingus dokumentus:

 • produktų ir sprendimų techninius dokumentus
 • medžiagų sąnaudų skaičiuokles
 • apibendrintą gaminių sąrašą
 • titulinį lapą su duomenimis
Parsisiųsti ZIP Parsisiųsti ZIP
Parsisiųsti PDF Parsisiųsti PDF
Siųsti elektroniniu paštu Siųsti elektroniniu paštu
 Valyti aplanką
Uždaryti
į viršų