Techninis žodynas

Norite sužinoti, ką reiškia garso izoliacija, atsparumas ugniai arba kokia informacija pateikiama eksploatacinių savybių deklaracijoje? Peržiūrėkite mūsų techninį žodyną.

Atsparumas ugniai

Atsparumo ugniai klasifikacija

Atsparumo ugniai klasė

Eksploatacinių savybių deklaracija

Garso izoliacija

K - apylankinis garso perdavimas

R’A,1 – tariamasis garso izoliacijos vertinimo rodiklis R’

RA,1,R – projektinis garso izoliacijos rodiklis RA,1

RA,1 – garso izoliacijos vertinimo rodiklis

RA,2 – garso izoliacijos vertinimo rodiklis

RW – svertinis garso izoliacijos rodiklis

Statinių atsparumo ugniai laipsnis

Atsparumas ugniai

Atsparumas ugniai – tai statinio atitvaros gebėjimas atitikti specifinius reikalavimus kilus gaisrui. Gaisro metu svarbiausia yra žmonių evakuacijos galimybė, todėl atsparumo ugniai matas yra laikas, išreikštas minutėmis, per kurį nuo gaisro pradžios statinio konstrukcijos neprarado šių savybių:

  • R - laikančioji geba - apibūdina statinio konstrukcijų elementų gebėjimą gaisro metu tam tikrą laiką išlaikyti apkrovas. Laikančioji galia prarandama dėl mechaninio pažeidimų, stabilumo praradimo arba deformacijų ar poslinkių ribinių verčių viršijimo. Gipskartonio sistemos R parametru apibūdinamos tik gaisrinio skyriaus atskyrimo elementų atveju.
  • E – vientisumas (sandarumas) ugniai - tai būsena, kai konstrukcija atlieka ugnies atskyrimo funkciją. Sandarumas prarandamas, kai nešildomame paviršiuje atsiranda liepsna, įtrūkimai ar plyšiai, pro kuriuos prasiskverbia dujos ar liepsna, arba dėl konstrukcijos deformacijų.
  • I - ugnies izoliacija - tai būsena, kai elementas atlieka izoliacinę funkciją nuo aukštos temperatūros. Ugnies izoliacija prarandama, kuomet fiksuojama pernelyg aukšta temperatūra ant tiriamo elemento išorinės pusės.

Atsparumo ugniai klasifikacija

Tai dokumentai, išduoti akredituotų gaisrinių tyrimų laboratorijų atliktų bandymų pagrindu, kuriuose apibrėžiamos išbandytų pastato elementų atsparumo ugniai klasės (pvz., EI 30, EI 60), pvz., gipso kartono sistemų atveju – pertvaros, apsauginės sienos, pakabinamos lubos, pastogės konstrukcijos, sausi grindys.

Ugnies atsparumo klasifikacijose taip pat pateikiami išsamūs sprendimų aprašymai, informacija apie naudotas medžiagas, brėžiniai, sprendimų bei jungčių detalės, ir kt.

Atsparumo ugniai klasė

Atsparumo ugniai klasė apibūdina tam tikros pertvaros / pastato elemento atsparumą ugniai.

Atsparumo ugniai klasėse dažniausiai derinami E ir I arba R, E ir I kriterijai, pvz., EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, REI 120, REI 180.

Išsamų kriterijų E, I, R išaiškinimą galima rasti „Atsparumo ugniai“ apibrėžime.

Eksploatacinių savybių deklaracija

Eksploatacinių savybių deklaracija, santrumpa ESD (ang. Declaration of Performance, santrumpa DoP) - dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie gaminio tipą bei jo eksploatacines savybes. 2013 m. liepos 1 d. pagal 2011 m. kovo 9 Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamentą nr. 305/2011 (CPR), ESD pakeista atitikties deklaracija.

ESD (ang. DoP) yra patvirtinimas, kad gaminys gali būti naudojamas statybos rinkoje. Eksploatacinių savybių deklaracija prijungiama gaminiui, kuriam taikoma darnioji techninė specifikacija arba Europos techninis vertinimas.

Išduodamas eksploatacinių savybių deklaraciją ir ženklindamas gaminį CE ženklu gamintojas prisiima atsakomybę už gaminio atitiktį deklaruojamiems parametrams.

Garso izoliacija

Garso izoliacija - atitvaros gebėjimas apsaugoti nuo triukšmo. Atitvarų iš gipso kartono plokščių atveju garso izoliacija yra tapatinama su apsauga nuo oru sklindančio triukšmo. Garso izoliacija išreiškiama decibelais [dB], koeficientų RW, RA,1, RA,2, R’A,1 oraz R’A,2 pagalba.

Pagrindiniai garso izoliavimo reikalavimai yra nurodyti statybos techniniame reglamente STR 2.01.07:2003.

K - apylankinis garso perdavimas

K - apylankinis garso perdavimas per besiribojančias atitvaras (lubas, gretimas sienas). K pataisa priklauso nuo pertvaros geometrijos, jos sujungimo su gretimomis atitvaromis būdo bei rūšies. Apylankinis garso perdavimo apskaičiavimas paprastai yra sudėtinga užduotis, kurią verta pavesti atlikti akustikos specialistui.

R’A,1 – tariamasis garso izoliacijos vertinimo rodiklis R’

R’A,1 – tariamasis garso izoliacijos R` rodiklis, kuris įvertina spektro pataisos sandas C. Rodiklis R`A,1 apibūdina atitvaros garso izoliaciją nuo oru sklindančių vidutinių ir aukštų dažnių garsų, pasiekiamą esant tam tikroms panaudojimo sąlygoms. R`A,1 įvertina šoninį garso perdavimo koeficientą K. Rodiklio vertė gaunama atliekant natūrinį bandymą arba apskaičiuojant. Naudojamas daugumos vidinių atitvarų garso izoliacijai įvertinti.

RA,1,R – projektinis garso izoliacijos rodiklis RA,1

RA,1,R – Rodiklis nurodomas sumažinant garso izoliacijos vertinimo koeficientą RA,1 įvertinant netikslumams (RA,1,R = RA,1 – 2 dB). Rodiklis naudojamas įvertinti daugiabučio namo buto pertvaras ir nustatyti garso izoliaciją R`.

RA,1 – garso izoliacijos vertinimo rodiklis

RA,1 – garso izoliacijos vertinimo rodiklis, kuris įvertina spektro pataisos sandas C (RA,1 = RW + C), išreiškiamas [dB]. Vertė gaunama atliekant atitvaros laboratorinį tyrimą. Rodiklis atitinka garso izoliaciją nuo vidutinio ir aukšto dažnio oro garsų, kurie yra būdingi žmonių keliamam buitiniam triukšmui. Rodiklis daugiausia naudojamas įvertinti vidinių atitvarų garso izoliaciją.

RA,2 – garso izoliacijos vertinimo rodiklis

RA,2 – garso izoliacijos vertinimo rodiklis, kuris įvertina spektro pataisos sandas Ctr (RA,1 = RW + Ctr), išreiškiamą [dB]. Vertė gaunama atliekant atitvaros tyrimus laboratorijoje. Rodiklis atitinka garso izoliaciją nuo žemų garso dažnių, kurie yra būdingi išoriniam triukšmui, pvz triukšmas gatvėse. Rodiklis daugiausia naudojamas įvertinti išorinių atitvarų agarso izoliaciją.

RW – svertinis garso izoliacijos rodiklis

RW – svertinis garso izoliacijos rodiklis išreiškiamas [dB]. Rodiklis naudojamas bendram atitvaros įvertinimui, taikomas daugumos ES valstybių reikalavimuose. Vertė gaunama atliekant atitvaros tyrimą laboratorijoje. Vertė atitinka 500 Hz garso dažnį ataskaitos kreivėje iš pertvaros garso izoliacijos diagramos.

Statinių atsparumo ugniai laipsnis

Gaisrinės saugos reikalavimai yra susiję su statinių išdėstymu teritorijose, statinio projektiniais sprendiniais, statybos produktų (medžiagų, konstrukcijų, komunikacijų, statinio inžinerinės, tarp jų gaisrinės įrangos) funkcionalumu (naudojimo savybėmis). Tokie reikalavimai paprastai nustatomi atskiroms patalpų grupėms (gyvenamosioms patalpoms, viešbučiams, salėms, biurams, gamybinėms patalpoms ir pan.), atsižvelgiant kiekvienu atveju į specifinį pavojų ten esantiems žmonėms ir specifinę gaisro riziką.

Dokumentų aplankas
Dokumentų aplankas
close

Dokumentų aplankas – tai vieta, kur galite saugoti pasirinktus atsisiuntimus ir medžiagų sąnaudų skaičiavimus.

Bet kurioje dokumento ar skaičiuoklės vietoje spustelėkite "Į APLANKĄ"

Dokumentų aplankas Jums padės lengvai paruošti visus Jūsų statybai reikalingus dokumentus:

  • produktų ir sprendimų techninius dokumentus
  • medžiagų sąnaudų skaičiuokles
  • apibendrintą gaminių sąrašą
  • titulinį lapą su duomenimis
Parsisiųsti ZIP Parsisiųsti ZIP
Parsisiųsti PDF Parsisiųsti PDF
Siųsti elektroniniu paštu Siųsti elektroniniu paštu
 Valyti aplanką
Uždaryti
į viršų