Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje nurodyta, kokius duomenis tvarkome ir kaip tai darome.

 1. Administratorius

  Jūsų duomenis administruoja bendrovė „Norgips Sp. z o. o.“, adresas: Racławicka g. 93, 02-634 Varšuva, įregistruota Varšuvos m. apylinkės teismo Verslo įmonių (verslininkų) registre, Nacionalinio teismų registro XIII Komercijos skyriuje, Nacionalinio teismų registro (KRS) numeris 0000529680, mokesčių mokėtojų identifikacijos numeris (NIP) 522-27-02-366.

 2. Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisėtas pagrindas

  Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamentu Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR).

  Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi vienu arba keliais toliau išvardytais tikslais:

  • siekiant parengti ir atsakyti į klausimus, taip pat tvarkyti pretenzijas dėl suteiktų rekomendacijų, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunkčiu.
  • siekiant pateikti bendradarbiavimo pasiūlymą, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunkčiu.
  • siekiant įvykdyti sutartį arba atlikti veiksmus asmens, kurio duomenys tvarkomi, prašymu prieš sudarant sutartį, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 punkto b papunkčiu.
  • tiesioginės produktų ir paslaugų rinkodaros reikmėms, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunkčiu.
  • norint pateikti užsakymą, tvarkyti užsakymus ir tiekimą, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunkčiu.
  • vykstančios arba vyksiančios kandidatų į darbą atrankos tikslais, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 punkto f arba a papunkčiu.
  • siekiant išnagrinėti pretenzijas, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunkčiu.

  Pasikeitus duomenų tvarkymo tikslui, Jūsų paprašysime sutikimo ir informuosime apie naujas duomenų tvarkymo sąlygas, remdamiesi BDAR 6 straipsnio 1 punkto a papunkčiu.

 3. Kokius duomenis saugome

  Saugome tokius duomenis: vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą, adresą, pareigas, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, mokesčių mokėtojo identifikacijos numerį, transporto priemonės registracijos numerį, pakrovimo / iškrovimo vietą, banko sąskaitos numerį. Vykstančios arba vyksiančios kandidatų į darbą atrankos tikslais dar saugome Jūsų atsiųstus dokumentus: gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką.

  Turime teisę saugoti ir kitus duomenis, reikalingus tikslui pasiekti. Tokiais atvejais kiekvieną kartą bus nurodoma, kad duomenys reikalingi tikslui pasiekti.

 4. Duomenų saugojimo laikas

  Jūsų asmens duomenys bus saugomi turint tikslą pasiekti būtiną laikotarpį:

  • atsakymui suteikti ir dar 5 metus galimoms pretenzijoms tvarkyti.
  • bendradarbiavimo laikotarpiu ir 5 metus nuo darbo santykių pabaigos. Vėliau Jūsų asmens duomenys taps anoniminiai arba bus šalinami.
  • įgyvendinant kandidatų į darbą atrankos projektus, duomenys bus saugomi 6 mėnesius nuo projekto pabaigos arba ilgiau; – gavus Jūsų sutikimą, kitų, būsimų kandidatų į darbą atrankų reikmėms.


 5. Jūsų teisės

  Jūs turite teisę matyti savo asmens duomenų turinį, tikslinti / taisyti, papildyti / šalinti savo asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą, taip pat teisę asmens duomenis perkelti. Sutikę su duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę bet kada savo sutikimą atšaukti. Sutikimą atšaukti galite parašę el. laišką [email protected] Ši nuostata negalioja teisėtam duomenų tvarkymui pagal Jūsų suteiktą sutikimą prieš jį atšaukiant. Jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunkčiu, - Jūs turite teisę bet kada dėl ypatingų aplinkybių sukeltų priežasčių uždrausti tvarkyti asmens duomenis. Visos šios teisės įgyvendintinos BDAR numatyta apimtimi.

  Teisės gali būti įgyvendinamos atsiuntus prašymą šiuo adresu: „Norgips Sp. z o. o.“, ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa. Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Asmens duomenų apsaugos įstaigos pirmininkui.


 6. Duomenų saugumas, jų perdavimas ir suteikimas

  Mums svarbiausia – Jūsų duomenų saugumas. Būdami administratoriumi, dedame visas pastangas, siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą. Jūsų asmens duomenų nesuteikiame kitiems subjektams be Jūsų sutikimo ir žinios.

  Administratoriaus tvarkomi asmens duomenys gali būti suteikiami riboto skaičiaus gavėjams, kuriems ši informacija reikalinga tik tam, kad jie galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus. Jūsų duomenys bus suteikiami administratoriaus verslo partneriams, kurie dalyvauja tiekimo procese. Duomenys gali būti perduodami būtina apimtimi siekiant prekes pristatyti arba atsiimti.

  Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami trečiajai šaliai (t. y. Europos ekonominei erdvei nepriklausančiai šaliai). Duomenų perdavimas:

  • yra būtinas, siekiant įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį.
  • yra būtinas, siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį, sudarytą Jūsų interesais.
  • yra būtinas, atsižvelgiant į svarbų viešąjį interesą.
  • yra būtinas, atsižvelgiant į turimas reikalavimo teises.
  • yra būtinas, siekiant užtikrinti Jūsų interesų saugumą.
  • vyks iš viešojo registro.

  Jūs turite teisę gauti trečiajai šaliai perduodamų asmens duomenų kopiją.

 7. Papildoma informacija

  Jūs pateikiate asmens duomenis geranoriškai, tačiau tai gali būti privaloma, jei teks su Jumis susisiekti ir pateikti atsakymą į užduotą klausimą arba suteikti kitas, papildomas, anksčiau išvardytas paslaugas.

  Jei administratorius suteikia Jums galimybę sukurti paskyrą, duomenų nurodymas gali būti privalomas paskyros įregistravimo sutarčiai sudaryti.

  Jūsų pateikti asmens duomenys nėra tvarkomi automatiškai ir nėra profiliuojami.

  Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą galite gauti el. paštu: [email protected]

Dokumentų aplankas
Dokumentų aplankas
close

Dokumentų aplankas – tai vieta, kur galite saugoti pasirinktus atsisiuntimus ir medžiagų sąnaudų skaičiavimus.

Bet kurioje dokumento ar skaičiuoklės vietoje spustelėkite "Į APLANKĄ"

Dokumentų aplankas Jums padės lengvai paruošti visus Jūsų statybai reikalingus dokumentus:

 • produktų ir sprendimų techninius dokumentus
 • medžiagų sąnaudų skaičiuokles
 • apibendrintą gaminių sąrašą
 • titulinį lapą su duomenimis
Parsisiųsti ZIP Parsisiųsti ZIP
Parsisiųsti PDF Parsisiųsti PDF
Siųsti elektroniniu paštu Siųsti elektroniniu paštu
 Valyti aplanką
Uždaryti
į viršų